Nieuwbouw van 12 zorgappartementen

Recent gestart met het aanbrengen van de vloerafwerkingen van de nieuwbouw van 12 zorgappartementen  bij de Hooiberg in Borne.

Een mooi gezamenlijk initiatief van ouders en woningstichting Welbions.

Mede door het doorzettingsvermogen van enkele betrokken ouders ontstaat er een prachtig zorgcomplex.

De nieuwe bewoners en bewoonsters beschikken straks over een prachtig eigen appartement en kunnen volop gebruik maken van de

gemeenschappelijke ruimtes. Zo ontstaat er voor hen een echt thuis.

2021-03-04T08:36:29+00:00 11 januari 2021|