Maatregelen omtrent het Coronavirus

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van U als klant en onze medewerkers staat voor onze organisatie voorop.
Hierin voelen wij ons ook verantwoordelijk voor de bewoners, scholieren, leerkrachten, cliënten of andere mensen die aan uw organisatie verbonden zijn. In deze onzekere tijd, waarin het coronavirus zich onvermijdelijk verder uitbreidt, volgen wij strikt de adviezen en richtlijnen van onze overheid en het RIVM, met als doel om verdere verspreiding en besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen, goed overleg vooraf, en risicomijdend handelen, denken we toch nog in veel gevallen onze werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren en zo zorg te dragen voor continuïteit voor zowel uw als onze eigen organisatie. Met name in de zorg zal het opschorten van de werkzaamheden leiden tot ongewenste leegstand, ook voor toekomstige bewoners of mensen die op een wachtlijst staan.

De maatregelen die wij vanaf heden treffen sommen wij hieronder op :

  • Persoonlijke hygiëne aanscherpen.
  • Persoonlijk contact voorkomen of tot een minimum beperken.
  • We kiezen inpandig de routes die het minste contact geven met bewoners en medewerkers.
  • Wij dringen er bij onze medewerkers op aan, dat wanneer er bij hen zelf of in hun directe nabijheid overdraagbare gezondheidsklachten zijn, zij dit melden (Deze medewerkers worden dan niet ingezet zolang deze situatie zich voordoet).
  • Lunch en koffie zo mogelijk op de werkplek, niet gezamenlijk met anderen.
  • Alle medewerkers, collega’s, worden dringend verzocht bij binnenkomst en vertrek zich zorgvuldig te desinfecteren.

Ons vak is dermate solitair, dat met bovengenoemde maatregelen de voortgang van andere processen niet onnodig of nauwelijks zullen worden verstoord.

Mocht u er toch niet zeker van zijn of onze werkzaamheden in uw specifieke situatie wel doorgang kunnen vinden, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

We hebben elkaar hard nodig in deze zeer buitengewone omstandigheden. De werknemers van Hovek Projectinrichting nemen hun verantwoordelijkheid om u maximaal van dienst te kunnen zijn. Hierdoor kunt u als betrouwbare partner op ons rekenen.

Wij wensen u en uw team goede weken in goede gezondheid toe en danken u voor het vertrouwen wat u in ons stelt.

2020-03-18T13:13:02+00:00 18 maart 2020|